Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest badaczom i badaczkom zatrudnionym i mieszkającym poza granicami Polski za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii. Nagrodę przyznaje się przed Światowym Kongresem Polonistów, a zwycięzcę ogłasza się w trakcie Kongresu. Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń związanych z kolejnymi edycjami Nagrody oraz do zapoznania się z regulaminem.

Regulamin Nagrody im. Jana Kochanowskiego

 

Bieżąca edycja konkursu


W bieżącej edycji Konkursu o Nagrodę im. Jana Kochanowskiego jury podjęło decyzję o wyborze jedenastu finalistów. Ogłoszenie Laureata nastąpi podczas VIII Światowego Kongresu Polonistów w Krakowie.

Lista finalistów:

 • Alessandro Amenta, Le parole et il silenzio. La poesia di Zuzanna Gińczanka e Krystyna Krahelska, Rzym, Aracne editrice, 2016.
 • Sante Graciotti, Braterstwo myśli uczuć. Italia, Polska, Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016.
 • Dimitrina Hamze, Język komizmu. Na podstawie twórczości polskiego pisarza nowatora Witolda Gombrowicza, Sofia: Avliga, 2016 (w języku bułgarskim).
 • Joanna Kot, Complicating the Female Subject: Gender, National Myths, and Genre in Polish Women’s Inter-War Drama, Boston: Academic Studies Press, 2016.
 • Katia Vandenborre, Le Conte dans la littérature polonaise du XXe siècle, Paris: Garnier, 2017.
 • Li Yinan, Literatura polska w Chinach, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2017.
 • Tokimasa Sekiguchi, Eseje nie całkiem polskie, Kraków: Universitas, 2016.
 • Kris Van Heuckelom, Polish Migrants in European film 1918–2017, Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
 • Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918, red. Tamara Trojanowska, Joanna Niżyńska, Przemysław Czapliński, przy współudziale Agnieszki Polakowskiej, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2018.
 • Marcin Wągiel, Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego, Ołomuniec: Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu, 2016.
 • Nina Taylor-Terlecka, The Lithuanian Landscape Tradition in the Novels by Tadeusz Konwicki, Białystok: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2018.


Jury obradowało w składzie:

Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący)
Prof. Anna Czabanowska-Wróbel
Prof. Małgorzata Czermińska
Prof. Adam Dziadek
Prof. Renata Przybylska

_________________

Poprzednie edycje

 

Nagrodę im. Jana Kochanowskiego za książkę Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów (w przekładzie K. Wierzbickiej-Trwogi, Warszawa, Neriton 2012) otrzymał profesor Jörg Schulte.

Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył Laureatowi przewodniczący Jury prof. Ryszard Nycz podczas inauguracji VI Światowego Kongresu Polonistów.


Finalistami pierwszej edycji Nagrody im. Jana Kochanowskiego zostały następujące książki:

 • Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków: Universitas 2013.
 • Joanna Niżyńska, The Kingdom of Insignificance. Miron Białoszewski and the Quotidian, the Queer, and the Traumatic, Evanston: Northwestern University Press 2013.
 • Lorenzo Constantino, Neccesità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea, Roma: Lithos, 2012.
 • Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité. Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz, Paris: Garnier, 2012.
 • Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012. LAUREAT
 • Laura Quercioli Mincer, La prigione era la mia casa. Carcere e istituzioni totali nella letteratura polacca, Rzym: Aracne, 2014.
 • Margreta Grigorova, Ochite na Slovoto. Polonistichni studii, Wielkie Tyrnowo: Faber, 2014.