Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych w celach związanych z jego działalnością statutową.