AUSTRIA

WIEDEŃ

Instytut Slawistyki, Uniwersytet Wiedeński
Lektorka: Liliana Madelska – [email protected]
http://slawistik.univie.ac.at

SALZBURG

Uniwersytet Paris-Lordon, Salzburg
Lektorka: KESIK Ewa, Mag. (Lehrbeauftragte Polnisch) – [email protected]
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=53,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.uni-salzburg.at/pls/portal/docs/1/1809199.PDF

GRAZ

Lektorat
Lektorka: Marzenna Schick – [email protected]
Portal – Karl-Franzens-Universität Graz
http://www.uni-graz.at

 

AZERBEJDŻAN

BAKU
Uniwersytet Języków Obcych w Baku
Lektorat języka polskiego przy Departamencie Języków Obcych
http://adu.edu.az/index-eng.htm

 

BIAŁORUŚ

MIŃSK

Białoruski Uniwersytet Państwowy www.bsu.by
adres 220030 Białoruś Mińsk ul.K.Marksa,31
telefon +3753276378
fax +3752223421
Szef Polonistyki: dr A. Kożinowa
[email protected]

 

CHORWACJA

ZAGRZEB

Polonistika. Katedra za zapadnoslavenske jezike i književnosti http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/polonistika/index.html
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, HR-10000 Zagreb
+385(01) 4092-111
dr. sc. Neda Pintarić, red. prof., Predstojnica Katedre za poljski jezik i književnost

 1. sc. Dalibor Blažina, izv.prof.
  soba: B-221
  tel: 6120-119
  e-mail: [email protected]
 2. sc. Barbara Kryżan-Stanojević, docent
  soba: B-207
  tel: 6120-107
  e-mail: [email protected]
 3. sc. Ivana Vidović Bolt, docent
  soba: B-222
  tel: 6120-120
  e-mail: [email protected]
  mr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, asistent
  tel: 6120-119
  e-mail: [email protected]
  Jolanta Sychowska Kavedžija, viši lektor
  soba: B-207
  tel: 6120-106
  e-mail

OSIJEK

Uniwersytet – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Katedra – Katedra za zajedničke sadržaje
Wydział – Filozofski fakultet
strona wydziału: http://www.ffos.unios.hr/
strona kontaktowa: http://www.ffos.unios.hr/?id=11
e-mail: [email protected]

 

CZECHY

BRNO
Ústav slavistiky
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Joštova 13
602 00 Brno
e-mail: [email protected]
tel.: (+420) 549 493 174 sekretariát
http://www.phil.muni.cz/

OŁOMUNIEC

Katedra slavistiky/Department of Slavic Studies
Univerzita Palackého v Olomouci/ Palacký University in Olomouc www.upol.cz, www.slavistika.upol.cz, www.polonistika.upol.cz
Křížkovského 10
771 80 Olomouc / 771 80 Olomouc
Česká republika/ Czech Republic
tel. 00420 558 633 373 (sekretariat slawistyki)
tel. 00420 558 633 543 (polonistyka)
fax 00420 558 633 000
Szef Polonistyki: Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.
[email protected]
[email protected]

OSTRAVA

Katedra slavistiky / Department of Slavonic Studies
Ostravská univerzita / University of Ostrava
http://ff.osu.cz/ksl/
Reální 5
701 03 Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Tel. 0042 553 46 1840
Fax —
Szef Polonistyki: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
[email protected]
Pracownicy:
prof. dr hab. Mieczysław Balowski
prof. PhDr. Marta Pančíková, CSc.
prof. PhDr. Karol Daniel Kadłubiec, DrSc. (profesor emerytowany)
doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.
doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D.
PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Mgr. Michal Przywara, Ph.D.
Mgr. Martyna Radłowska-Obrusník
Mgr. Štěpánka Velčovská, Ph.D.
Mgr. Petr Vidlák, Ph.D.

PRAGA

Katedra středoevropských studií
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze
náměstí Jana Palacha 2
116 38, Praha 1
(+420) 221 619 819
http://kses.ff.cuni.cz

 

FEDERACJA ROSYJSKA

MOSKWA

Московскийгосударственныйлингвистическийуниверситет / Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny
www.linguanet.ru
adres 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 38
telefon 8107(499)-246-19-82
Szef Polonistyki: dr doc. Żanna Jeroma
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu: Anastazja Romadina

Północno (Arktyczny) Uniwersytet Federalny im. M.V. Łomonosowa (Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov) – http://narfu.ru/
Instytut Filologii i Komunikacji Międzykulturowej (Institute of Philology and Cross-Cultural Communication) – http://narfu.ru/en/ipccc/
Departament Historii Języka Rosyjskiego i Dialektologii (Departament of History of the Russian Language and Dialectology) – http://narfu.ru/en/ipccc/departs/hrld/

BRIAŃSK

Briański Uniwersytet Państwowy im. Członka Akademii I.G. Pietrowskiego
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. Bieżyckaja 14/2
241036 Briańsk
http://www.brgu.ru

PERM

Katedra Komunikacji Językowej
Permski Uniwersytet Państwowy w Permie
http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet/kafedry/kafedra-rechevoj-kommunikatsii http://www.psu.ru/

ROSTÓW NAD DONEM

Centrum Języka Polskiego i Kultury przy Południowym Uniwersytecie Federalnym
Rostow nad Donem, 344002
ul. Lewobereżnaja 45
tel.: (863) 30 30 335, 22 67 400
http://www.polskadon.ru

KRASNOJARSK

Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.P. Astafiewa
Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Zagranicznej
e-mail: [email protected]
http://www.kspu.ru/

TOMSK

Katedra Teorii i Historii Języka
Tomski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Kijowska 60
634041 Tomsk
http://tspu.edu.ru/

 

FRANCJA

GRENOBLE

Université Stendhal-Grenoble 3, Le service de LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD), http://lansad.u-grenoble3.fr/
LANSAD – Maison des langues –
1141 av. centrale – 38400 Saint-Martin-d’Hères –
Tel. 04 76 82 41 68
Kierownik sekcji języków słowiańskich (polski, czeski, chorwacki): dr Olga Bambrowicz
lektor języka polskiego: dr Olga Bambrowicz
[email protected]
[email protected]

LILLE

Université Lille 3 – Sciences Humaines et Sociales
UFR Langues, Littératures et Civilisations Etrangères (LLCE)
Département Etudes romanes, slaves et orientales parcours polonais
UNIVERSITE LILLE
3 Rue du Barreau – BP 60149
59653 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
+33 3 03 20 41 67 53
+33 3 03 20 41 62 91
+ 3 20 41 60 00
www.univ-lille3.fr
Szef Polonistyki: prof. dr hab. Maryla LAURENT-ZIELINSKA
[email protected] [email protected]
Pracownicy:
Dr Monika SALMON-SIAMA
Dr Brigitte GAUTIER
Dr Anna DEMADRE
Mgr Agata ŚLUZAR
Mgr Norbert NOWAK

PARYŻ

INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales), www.inalco.fr
65 rue des Grands Moulins, 75 214 Paris Cedex 13
tel. 01 53 79 98 99
fax 33 (0) 1 80 51 95 00
Szef Polonistyki: Marek Tomaszewski, professeur des universités
tel: 00 333 20 31 62 63, [email protected]
pracownicy zaangażowani w tworzenie programu Piotr Bilos MCF, Marie Bouvard PRAG, Bruno Drweski MCF HDR, Boguslaw Biela MCF, Sylwia Kisielica (lectrice)
Profesor Emerytowany: Maria Delaperrière, były kierownik Studiow polskich w INALCO

TULUZA

Section de Polonistique/Département des Langues Etrangères
Université de Toulouse II Jean jaurès http://www.univ-tlse2.fr
5, allées A. Machado
31058 Toulouse Cedex
France
Tel. +33 5 61 50 43 28 / 561 50 43 23
Tel. : +33.5.61.50.42.50
Fax : +33.5.61.50.42.09
Dyrektor Sekcji : Kinga Joucaveil
[email protected]

 

GRUZJA

KUTAISI

Akaki Tsereteli State University/Department of Slavic Languages and Literatures/ http://www.atsu.edu.ge/
4600, Kutaisi, Georgia, Tamar Mephe St #59
tel. (+995 431) 24 21 73
(+995 431)24 57 84
fax:(+995 431)24 38 33
email: [email protected]
Szef Polonistyki: Prof. doc. hab. Wiera Occheli

 

JAPONIA

TOKIO

Department of Polish Studies
Tokyo University of Foreign Studies http://www.tufs.ac.jp/
3-11-1, Asahi-cho, Fuchu-shi, Tokyo, 183-8534 Japan
tel./fax: 0081 42 330 5272
Szef Polonistyki: prof. dr Koji Morita
[email protected]

 

KAZACHSTAN

AŁMATY

Kazachski Państwowy Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Chana
Katedra – Filologia Romano- Germańska
ul. Dosmukhamedowa 15, korpus nr 5, tel. (+7 727)260 12 44,
Almaty
www.ablaikhan.kz
http://almaty.msz.gov.pl/pl

 

KOREA POŁUDNIOWA

SEOUL

Department of Polish Studies
Hankuk University of Foreign Studies http://www.hufs.ac.kr/
89 Wangsan-ri, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-791, The Republic of Korea
tel. 0082 31 330 4645
fax 0082 31 330 4310
Szef Polonistyki: prof. Kim Yongdeog
[email protected] / [email protected]

 

LITWA

WILNO

Polonistikos centras / Centrum Polonistyki
Vilniaus universitetas / Uniwersytet Wileński http://www.filpol.flf.vu.lt; https:www.facebok.com/polonistikos centras
LT-01513 Vilnius / LT-01513 Wilno
Lietuva / Litwa
Universiteto 5
tel. +370 5 52687236 / 37
fax +370 5 2687208
Kierownik Centrum Polonistyki: prof. dr. hab. Algis Kalėda
[email protected]

 

ŁOTWA

DAUGAVPILS

Daugavpils Universitāte, Centrum Języka i Literatury Polskiej, www.du.lv
Venības iela 13, Daugavpils LV5401, Latvija
telefon +371 26236528
Szef Polonistyki: mgr Andris Kazjuķevičs
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu: mgr Andris Kazjuķevičs, dr Krystyna Barkowska
[email protected]; [email protected]

RYGA

Latvijas Universitāte. Centrum Polonistyki i Bohemistyki, www.lu.lv
Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050, Latvija
Tel.: +371 28471857
Szef Polonistyki: mgr Renata Misiewicz-Trillitzsch
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu: mgr Renata Misiewicz-Trillitzsch
[email protected]

RYGA

Latvijas Kultūras Akademija, Centrum Polonistyczne, www.lka.edu.lv
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
tel. +371 67140175
fax: +371 67141012
Szef Polonistyki: mgr Krzysztof Szyrszeń
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu mgr Krzysztof Szyrszeń
[email protected]

 

MACEDONIA

SKOPJE

Uniwersytet Św. Św. Cyryla i Metodego w Skopje
bul. Krste Misirkov bb, 1000 Skopje, Macedonia
strona Uniwersytetu: http://www.ukim.edu.mk/
strona Wydziału: http://www.flf.ukim.edu.mk/
strona Polonistyki: http://www.polonistika.com.mk/

 

NIEMCY

BERLIN

Institut für Slawistik/Westslawische Sprachen (Języki Zachodniosłowiańskie) https://www.slawistik.hu-berlin.de/fachgebiete
Humboldt-Universität zu Berlin, Postanschrift: Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Sitz: Dorotheenstr. 65, 10117 Berlin
tel: 0049 30 2093 5195
fax: 0049 30 2093 5197
Szef Polonistyki: prof. dr Roland Meyer: [email protected]
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu:
dr Hanna Burkhardt (pracownik naukowy): [email protected]
M.A. Jan Conrad (lektor języka polskiego): [email protected]
M.A. Aleksandra Gogłoza (pracownik naukowy): [email protected]

BERLIN

Institut für Slawistik/Westslawische Literaturen und Kulturen (Literatury i Kultury Zachodniosłowiańskie) https://www.slawistik.hu-berlin.de/fachgebiete
Humboldt-Universität zu Berlin, Postanschrift: Unter den Linden 6, D-10099 Berlin, Sitz: Dorotheenstr. 65, 10117 Berlin
tel: 0049 30 2093 5176
fax: 0049 30 2093 5171
Szef Polonistyki: prof. dr Alfrun Kliems: [email protected]
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu:
prof. dr Heinrich Kirschbaum (literatura i kultura polska): [email protected]
M.A. Mariella Coralie Scheer (pracownik naukowy): [email protected]

BOCHUM


Seminar für Slavistik/ Lotman-Instut für russische Kultur
Ruhr-Universität Bochum/ Bochum University www.slavistik.rub.de
44801 Bochum
Universitätsstr. 150, Gebäude B, Etage 8, Raum 149
tel. 0049 234 32 
23389
fax 0049 234 32 14562
Osoby kierujące programem polonistycznym:
prof. dr hab. Mirja Lecke [email protected] (literaturoznawstwo i kulturoznawstwo),
prof. dr hab. Tanja Anstatt [email protected] (językoznawstwo)
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu
dr Katrin Bente Karl, mgr Christina Clasmeier (językoznawstwo),
dr hab. Manfred Schruba (literaturoznawstwo),
mgr Agata Przyborowska-Stolz (lektorat języka polskiego i zajęcia literaturoznawcze),
dr Monika Bednarczuk (literaturoznawstwo, koordynacja programu ERASMUS),
dr Monika Barwińska (lektorat i zajęcia kulturoznawcze),
dr Małgorzata Warchol-Schlottman (lektorat i zajęcia z translatoryki)

BONN

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Arbeitsbereich Slavistik
Lennéstraße 1, D-53113 Bonn
e-mail: [email protected]
http://www.ismm.uni-bonn.de/institut/slavistik

DREZNO

Technische Universität Dresden
Institut für Slavistik
Zeunerstraße 1e, D-01069 Dresden
e-mail: [email protected]
http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/slavistik

ERFURT

Universität Erfurt
Literaturwissenschaftliches Seminar
Nordhäuser Str. 63, D-99089 Erfurt
e-mail: [email protected]
http://www.uni-erfurt.de/literaturwissenschaft/slawistik/

GETYNGA

Georg-August-Universität Göttingen
Seminar für Slavische Philologie
Humboldtallee 19, D-37073 Göttingen
e-mail: [email protected]
http://www.uni-goettingen.de/de/50802.html

GIESSEN

Justus-Liebig-Universität Gießen
Institut für Slavistik
Otto-Behaghel-Straße 10D, D-35394 Gießen
e-mail: [email protected]
http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb05/slavistik

GREIFSWALD

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Institut für Slawistik
Domstraße 9/10, D-17487 Greifswald
e-mail: [email protected]
http://www.phil.uni-greifswald.de/philologien/ifp/slawistik.html

HALLE

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Slavistik
Dachritzstr. 12, D-06108 Halle (Saale)
e-mail: [email protected]
http://www.slavistik.uni-halle.de/

HAMBURG

3Universität Hamburg
Institut für Slavistik
Von-Melle-Park 6, D-20146 Hamburg
e-mail: [email protected]
http://www.slm.uni-hamburg.de/ISlav/SlavSemTitel.html

JENA

Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena http://www.slawistik.uni-jena.de/
Ernst-Abbe-Platz 8, 07743 Jena (adres pocztowy: Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 07737 Jena
tel.: ..49-3641-944700
fax ..49-3641-944702
Szef Polonistyki: Prof. Dr. Andrea Meyer-Fraatz
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu: Prof. Dr. Andrea Meyer-Fraatz, Thomas Schmidt, M.A.

KILONIA

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Slavisches Seminar
Leibnizstraße 10, D-24118 Kiel
e-mail: [email protected]
http://www.slavistik.uni-kiel.de/

KOLONIA

Slavisches Institut / Slavonic Institute
Universität zu Köln / University of Cologne
50931 Köln
Deutschland / Niemcy
Weyertal 137
tel. 0049 221 470 3356
fax 0049 221 470 5001
[email protected]

LIPSK

Universität Leipzig
Institut für Slavistik
Beethovenstraße 15, D-04107 Leipzig
e-mail: [email protected]
http://www.uni-leipzig.de/~slav/

MAGDEBURG

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Institut für Fremdsprachliche Philologien
Zschokkestr. 32, D-39106 Magdeburg
e-mail: [email protected]
http://www.ifph.uni-magdeburg.de/slavistik.html

MOGUNCJA

Johannes Gutenberg-Universität: Institut für Slavistik / Instytut Slawistyki, http://www.slavistik.uni-mainz.de/
Saarstraße 21, 55099 Mainz / Moguncja, Niemcy
Tel.: +49-(0)-6131-39-22807
Fax: +49-(0)-6131-39-24709
Kierownicy Polonistyki: Univ.-Prof. Dr. Alfred Gall ([email protected]), Univ.-Prof. Dr. Björn Wiemer ([email protected])

OLDENBURG

Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg
Slavistik
Ammerländer Heerstraße 114-118, D-26129 Oldenburg
e-mail: [email protected]
http://www.uni-oldenburg.de/fk3/slavistik/

POCZDAM

Universität Potsdam
Institut für Slavistik
Am Neuen Palais 10, D-14469 Potsdam
e-mail: [email protected]
http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/

SAARBRÜCKEN

Universität des Saarlandes Saarbrücken
Slavistik
Campus C5 2, D-66123 Saarbrücken
e-mail: [email protected]
http://www.uni-saarland.de/fak4/fr44/

TRIER

Universität Trier
Slavistik
Universitätsring, D-54296 Trier
e-mail: [email protected]
http://www.uni-trier.de/index.php?id=1367

 

NORWEGIA

OSLO

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk/ Department of Literature, Area Studies and European Languages
Universitetet i Olso/ University of Oslo http://www.hf.uio.no/ilos/english/
Postboks 1003/ PO box 1003
Blindern
Norge/Norway
tel. 0047 22 85 69 12
fax 0047 22 85 68 87
Szef Polonistyki: prof. dr Knut Andreas Grimstad
[email protected]

 

SERBIA

BELGRADE

Katedra za slavistiku/Department of Slavic Languages and Literatures
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu/University of Belgrade, Faculty of Philology http://www.fil.bg.ac.rs/
Studentski trg 3, 11000 Belgrade
tel. +381112638622
fax +381112630039
Szef Polonistyki: prof. dr Petar Bunjak [email protected]
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu:
mr Mirjana Kostić-Golubičić
mr Predrag Obućina
MA Branislava Stojanović
MA Jelena Jović

 

SZWAJCARIA

ZURICH

Slavisches Seminar Universität Zürich www.slav.uzh.ch
8032 Zürich / Plattenstrasse 43
tel.: 0041 44 634 35 11
fax: 0041 44 634 49 71
Szef Polonistyki: Prof. Dr. German Ritz (do 31.7.2016)
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu: Dr. Małgorzata Gerber

FRYBURG

Université de Fribourg
Département des langues et littératures
Domaine slavistique
Rte d’Englisberg 7
CH-1763 Granges-Paccot
http://lettres.unifr.ch/fr/langues-litteratures/slavistique.html
http://www.issl.unibe.ch/content/index_fra.html

 

SŁOWACJA

BAŃSKA BYSTRZYCA

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici
Filozoficka fakulta / Katedra slovanskych jazykov / Polonistika
www.ff.umb.sk/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika
Tajovskeho 40
974 01 Banska Bystrica
Slovensko / Slovakia
tel. +421/048/446 7111
fax. +421/048/413 6153
gwarant: prof. zw. dr hab. Władysław Śliwiński
[email protected]; [email protected]
pracownicy: doc. Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.
Mgr. Anita Racakova, PhD.
mgr Jakub Pacześniak, lektor

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Bańskiej Bystrzycy
http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury/

BRATYSŁAWA

Katedra slovanských filológií
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta UK
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava
+421 2 59339111 kl. 154
[email protected]
http://www.fphil.uniba.sk/

PRESZÓW

Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
ul. 17. novembra č. 1
080 01 Prešov
sekretariát 051/7570 812
e-mail: [email protected]
www.unipo.sk/filozoficka-fakulta

Katedra slavistiky
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky
ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov
Slovenská republika
Kierownik Katedry Slawistyki: doc. PhDr. Peter Káša, CSc. [email protected]
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/iruas/katedry/slavistika

 

SŁOWENIA / SLOVENIJA

LUBLANA / LJUBLJANA

Instytut Slawistyki / Oddelek za slavistiko
Wydział Filozoficzny / Filozofska fakulteta
Uniwersytet w Lublanie / Univerza v Ljubljani
www.slavistika.net
ul. Aškerčeva 2 / Aškerčeva c. 2
1000 Lublana / 1000 Ljubljana
Słowenia / Slovenija
Tel. +386 1 244 20 50
Fax: 01 425 93 37
Szef Polonistyki: prof. dr hab. Nikolaj Jež ([email protected])
Pracownicy: doc. dr Maria Wtorkowska, dr Joanna Sławińska, dr Maria Wacławek, mgr Ana Žabkar-Šalić

 

SZWECJA

SZTOKHOLM

Slaviska institutionen/Department of Slavic Languages and Literatures
Stockholms universitet/ Stockholm University
http://www.slav.su.se/
106 91 Stockholm / 106 91 Stockholm
Sverige/ Sweden
Universitetsv. 10
tel. 0046 8 16 43 84
fax 0046 8 16 13 69
Szef Polonistyki: prof. dr Ewa Teodorowicz-Hellman
[email protected]
[email protected]

UPPSALA

Institutionen för moderna språk (Department of Modern Languages)
Uppsala Universitet

http://www.moderna.uu.se/slaviska/polska
Box 636
SE-751 26 Uppsala
E-post (exp): [email protected]
Szef Polonistyki: prof. dr hab. Małgorzata Anna Packalén Parkman
[email protected]

 

UKRAINA

CHARKÓW

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. H. Skoworody
Katedra Ukrainistyki i lingwodydaktyki
ul. Bluchera 2, m. Charków, 61168
http://hnpu.edu.ua

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie
Adres: ul. Krasnoznamionnaja 7/9 m. 125
Charków Ukraina 61002
tel. +38 057 757 21 42, +38 095 638 72 63
e-mail: [email protected]
http://polonia.kharkov.ua

CZERKASK

Czerkaski Narodowy Uniwersytet imienia Bohdana Chmielnickiego
Instytut Jezyków Obcych, Katedra Teorii i Praktyki Przekładu
Ukraina, 18031 Cherkasy, B-r Shevchenka 79, (UA-18031, Bulwar Szewczenki 79/403, budynek nr 3)
http://www.cdu.edu.ua
http://www.nniim.cdu.edu.ua

DNIEPR

Alfred Nobel University Dnipropetrovs’k
The Foreign Language Department
Naberezhna Lenina str.,18
49 000 Dnipropetrovs’k
tel. + 380 (0562) 31-20-47
www.duep.edu

DONIECK

Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny-Politechnika Doniecka
Polski Wydział Techniczny-PWT
Ukraina, 83001, Donieck, ul. Artema 58
pok.9302
http://www.donntu.edu.ua/pwt
http://vk.com/club603535

DROHOBYCZ

Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Uniwersytetu w Drohobyczu http://ddpu.drohobych.net/
82 100 Drohobycz, ul. Lesi Ukrainki 2, Ukraina
+38 03244 51122
+38 03244 51122
mgr Wiera Romanyszyn, e-mail: [email protected]
dr Wiera Meniok, mgr Julia Stefaniw

KIJÓW

Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”
Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego
ul. Skoworody 2, Kijów 04655, Ukraina
http://www.ukma.edu.ua/

LWÓW

Katedra Filologii Polskiej / Wydział Filologiczny / Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki http://lnu.edu.ua/
79000 Lwów, ul. Uniwersytecka 1, Ukraina
tel./faks (032) 239 47 33
Kierownik Katedry Filologii Polskiej doc. dr Ałła Krawczuk, [email protected], [email protected]
mgr Bohdanna Andruniw
mgr Łesia Biłeńka-Swystowycz
mgr Julia Buj
mgr Iryna Bundza
dr Jerzy Kowalewski
mgr Łesia Korol
mgr Olga Łys
dr Oksana Łozyńska
mgr Krystyna Nikołajczuk
dr Oksana Ohoriłko
mgr Natalia Pełech
dr Julia Sahata
doc. dr Ostap Sływynski
doc. dr Krystyna Stelmach
dr Iryna Frys
mgr Wasyl Chimiak

ODESSA

ODESKI UNIWERSYTET NARODOWY IMIENIA I. MECZNIKOWA, KATEDRA JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH, kierunek: język polski
BULWAR FRANCUZKI 24/26 m. Odessa
onu.od.ua
tel. +380487465697
Szef Polonistyki: PROF. WOJCEWA HELENA
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu: DOK. JAKOWENKO LUDMIŁA, DOK. KASIM HALINA

 

USA

CHARLOTTESVILLE, Virginia

Department of Slavic Languages and Literatures
University of Virginia
http://artsandsciences.virginia.edu/slavic/index.html
258 New Cabell Hall
148 Amphitheater Way
Charlottesville, VA 22904-4783
tel. (434)924-3548
fax (434)982-2744
Osoba kierujaca programem polonistycznym: Prof. Dariusz Tolczyk
[email protected]
Pracownicy zaangażowani w tworzenie programu:
Prof. Dariusz Tolczyk
Dr. Maria Ivanova ([email protected])

CHICAGO

The University of Chicago
The Department of Slavic Languages and Literatures
1130 East 59th Street, Foster Hall Room 406
Chicago IL 60637
Tel. 773.702.8033 | Fax 773.926.0967 U.S.A.
http://slavic.uchicago.edu/
Prof. dr Bożena Shallcross
Dr Kinga Kosmala

MADISON (stan Wisconsin)

Department of Slavic Languages and Literature
University of Wisconsin-Madison http://slavic.lss.wisc.edu
1220 Linden Drive
Madison, Wisconsin 53706-1557
(608) 262-3498, 262-6764
(608) 265-2814
prof. dr Halina Filipowicz [email protected]
dr Ewa Miernowska [email protected]

MILWAUKEE

Department of Foreign Languages and Literature
University of Wisconsin-Milwaukee http://www.uwm.edu
Milwaukee, WI 53201
U.S.A.
POB 413
tel. 414 229-4948
fax 414 229-2741
Szef Polonistyki: prof. dr Michael J. Mikoś
[email protected]

NEW HAVEN
Yale University, www.yale.edu/ Department of Slavic Languages and Literatures
320 York Street
Telephone: (203) 432-1300
Fax: (203) 432- 0999
Dr. Krystyna Illakowicz, [email protected]

 

WĘGRY

DEBRECZYN

Uniwersytet Debreczyński, Wydział Humanistyczny
Instytut Slawistyki, Katedra Języka i Literatury Polskiej
H-4032 Węgry, Debrecen, Egyetem tér 1.
http://szlavisztika.unideb.hu/lengyel-tanszek/munkatarsaink

 

WIELKA BRYTANIA

LONDYN

Language and Culture
UCL SSEES
16 Taviton Street
WC1H 0BW
dr Urszula Chowaniec
[email protected]
020 7679 8745
blog: http://polish-language.blogspot.co.uk

 

WŁOCHY

BARI
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere http://www.uniba.it/ateneo/facolta/lingue/
Dipartimento di Studi Anglo-Germanici e dell’Europa Orientale http://www.lingue.uniba.it/dag/
Cattedra di Lingua e Letteratura Polacca
Via Garruba 6/b, 70122 Bari
Szef Polonistyki: prof. Janina Janas (mail: [email protected])

BOLONIA
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere http://www.facli.unibo.it/Lingue/default.htm
Via Filippo Re 5, 40124 Bologna
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne http://www.lingue.unibo.it/DLLSM/
Via Cartoleria 5, 40124 Bologna
Szef Polonistyki: prof. Andrea Ceccherelli (mail: [email protected] )
Lektor miejscowy: mgr Anastazja Kasprzak (mail: [email protected])

FLORENCJA
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Lettere e Filosofia http://www.lettere.unifi.it/mdswitch.html
Dipartimento di Linguistica http://www.linguistica.unifi.it/
Piazza Brunelleschi 4, 50121 Firenze
Szef Polonistyki: prof. Marcello Garzaniti
(mail: [email protected], tel. 055.2757857, fax 055.2476808)
dr Leonardo Masi (mail: [email protected])
Lektor z wymiany: mgr Marcin Wyrembelski (mail: [email protected] )

GENUA
Università degli Studi di Genova
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere http://www.unige.it/facolta/lingue.shtml
Dipartimento di Scienze della Comunicazione Linguistica e Culturale http://www.disclic.unige.it/
Piazza S. Sabina 2, 16124 Genova
tel. 010.2099580/575, fax 010.2465890
Sezione Slavistica – fax 010.2099566
Szef Polonistyki: prof. Laura Mincer (mail: [email protected] )
dr Dariusz Senduła (mail: [email protected])
Lektor z wymiany: mgr Karolina Kowalcze (mail: [email protected])

MEDIOLAN
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Lettere e Filosofia http://www.letterefilosofia.unimi.it/
Dipartimento di Studi Linguistici Letterari e Filologici
Sezione di Slavistica e Ugrofinnistica http://users.unimi.it/slavo/
Piazza S. Alessandro 1, 20123 Milano
tel. 02.50313626, fax 02.50313632
Szef Polonistyki: prof. Luca Bernardini (mail: [email protected])
dr Grzegorz Franczak (mail: [email protected])
Lektor z wymiany: dr Iwona Dorota (mail: [email protected] )

NEAPOL
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Facoltà di Lettere e Filosofia http://www.unior.it/index2.php?content_id=36&content_id_start=1
Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale http://www.unior.it/index2.php?content_id=223&content_id_start=1
Palazzo S. Maria Porta Coeli, Via Duomo 219, 80138 Napoli
tel. 081.6909910, fax 081.5630220
Szef Polonistyki: prof. Andrea de Carlo (mail: [email protected] <mailto:[email protected]
Lektor z wymiany: dr Magdalena Rumińska (mail: [email protected])

PADWA
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Lettere e Filosofia http://www.lettere.unipd.it/
Dipartimento di Lingue e Letterature Anglo-Germaniche e Slave http://www.maldura.unipd.it/slavo/
Via Beato Pellegrino 26, 35137 Padova
tel. 049.8274951, fax 049.8274955
Sezione di Slavistica
Via Beldomandi 1, 35137 Padova
tel. 049.8278675, fax 049.8278679
Szef Polonistyki: prof. Marcello Piacentini (mail: [email protected])
Lektor z wymiany: mgr Lidia Gołata (mail: [email protected])

PIZA
Università degli Studi di Pisa
Facoltà di Lettere e Filosofia http://lettere.humnet.unipi.it/
Dipartimento di Linguistica http://www.humnet.unipi.it/linguistica/
Via S. Maria 36, 56126 Pisa
Szef Polonistyki: prof. Giovanna Tomassucci (mail: [email protected])

RZYM
Università di Roma „La Sapienza”
Facoltà di Scienze Umanistiche http://scienzeumanistiche.uniroma1.it/
Dipartimento di Studi Europei e Interculturali http://w3.uniroma1.it/studieuropei/
Via Carlo Fea 2, 00141 Roma
tel. 06.49917250, fax 06.49917250
Szef Polonistyki: prof. Luigi Marinelli (mail: [email protected] )
dr Monika Woźniak (mail: [email protected] )
Lektor z wymiany: mgr Agnieszka Stryjecka (mail: [email protected])

RZYM 2
Università degli Studi di Roma „Tor Vergata”
Facoltà di Lettere e Filosofia http://www.lettere.uniroma2.it/apache2-default/
Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari http://www.studifilologici.uniroma2.it/
Via Columbia 1, 00133 Roma
Szef Polonistyki: prof. Marina Ciccarini (mail: [email protected])
dr Alessandro Amenta
Lektor miejscowy: Dorota Swat (mail: [email protected])

TURYN
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere http://www.lingue.unito.it/
Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature Moderne e Comparate
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/dipartimenti2/D010?_nfpb=true
Via S. Ottavio 20, 10124 Torino
fax 011.883876
Szef Polonistyki: prof. Krystyna Jaworska
(fax 011.6703432, tel. 011.8177556, mail: [email protected] )
Lektor z wymiany: mgr Urszula Marzec (mail: [email protected])
Lektor miejscowy: Irena Putka (mail: [email protected])

UDINE
Università degli Studi di Udine
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere http://www.uniud.it/didattica/facolta/lingue
Dipartimento di Lingue e Civiltà dell’Europa Centro-Orientale http://www.uniud.it/extra/dieo
Via Antonio Zanon 6, 33100 Udine
Szef Polonistyki: dr Emiliano Ranocchi (mail: [email protected] )
Lektor miejscowy: Małgorzata Banach

WENECJA
Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=5859
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=6285
Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199, 30123 Venezia
Szef Polonistyki: prof. Francesca Fornari (mail: [email protected])
Lektor miejscowy: Dorota Pawlak (mail: [email protected])