____________________________

JUBILEUSZ RZYMSKIEJ POLONISTYKI

W dniach 12–14 grudnia na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie odbyła się Konferencja Il sapere e l’amicizia: 90anni di studi polacchi alla „Sapienza”, zorganizowana z okazji 90 rocznicy powstania Katedry Literatury Polskiej. Działalność Katedry zainicjował  w 1929 roku prof. Giovanni Maver, przez długie lata kierował nią prof. Sante Gracciotti,  a   od 25 lat funkcję ich następcy pełni prof. Luigi Marinelli.

 Patronami uroczystości byli m.in. Instytut Polski w Rzymie, Stowarzyszenie Polonistów Włoskich (AIP) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP). Prof. Magdalena Popiel w imieniu Stowarzyszenia oraz Wydziału Polonistyki  UJ  przekazała  gratulacje na ręce prof. Marinellego  oraz wygłosiła referat Mapa polonistyki światowej.

____________________________

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, Międzynarodowe Centrum Kultury, Wydział Polonistyki UJ, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, Centrum Studiów Humanistycznych UJ zapraszają na spotkanie z wybitnym tłumaczem literatury polskiej, autorem przekładu Lalki Bolesława Prusa na język japoński – prof. Tokimasą Sekiguchim z Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). 

2019-11-05, godz. 18:00, MCK, Rynek Główny 25

Najsłynniejszą polską powieść przełożono na co najmniej 25 języków, ostatnio na holenderski, koreański, wietnamski, esperanto i wreszcie japoński. Czy są jeszcze szanse, by stała się częścią literatury światowej, tak jak Quo vadis Henryka Sienkiewicza? Co stoi na przeszkodzie i czy nie jest już na to za późno?

Esejach nie całkiem polskich prof. Sekiguchi pisał: „[…] poezja Wisławy Szymborskiej jest zadziwiająco otwarta. Mogę tak powiedzieć, bowiem otwartość to punkt widzenia z zewnątrz” (Kraków 2016, s. 24). Czy rzeczywiście dopiero z zewnątrz widać wyraźniej, co z literatury i kultury polskiej może stać się częścią światowego obiegu? Na jakie trudności natrafił tłumacz literatury polskiej na język japoński przy pracy nad dziełami Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza czy Stanisława Lema?

Działalność prof. Tokimasy Sekiguchiego miała fundamentalny wpływ na krzewienie wiedzy o polskiej kulturze w Japonii w ostatnich kilku dekadach. Przetłumaczył na język japoński wiele spośród ważnych dla polskiej literatury utworów i przybliżył japońskim czytelnikom najważniejszych polskich autorów. Odegrał także ważną rolę edukacyjną i popularyzatorską. Dzięki jego pracy przy TUFS działa silny ośrodek studiów nad polskim językiem, literaturą i kulturą. Sam profesor Tokimasa Sekiguchi doczekał się kontynuatorów swoich prac i badań, którzy odgrywać mogą ważną rolę w rozwijaniu relacji polsko-japońskich w przyszłości. Aktywnie wspierał studia poświęcone Japonii i japońskiej kulturze, które prowadzone są w Polsce, współpracował z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, MCK oraz z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie. Do 2016 roku profesor Tokimasa Sekuguchi koordynował po stronie japońskiej realizację prowadzonych przez TUFS i MCK seminariów dla japońskich badaczy historii i kultury Europy Środkowej.

Tokimasa Sekiguchi (1951) – japoński polonista, tłumacz literatury, eseista, wykładowca kultury polskiej na Tokyo University of Foreign Studies, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Za swoją działalność translatorską otrzymał liczne odznaczenia m.in. „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1998), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2008) oraz Srebrnym Medal „Gloria Artis” (2015). Za swoją pracę tłumaczeniową był wielokrotnie nagradzany m.in.: japońską nagrodą literacką The Best Translation Award (2017) za przekład Lalki Bolesława Prusa, Nagrodą Stowarzyszenia Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych ZAiKS (2019) za przekłady literatury polskiej na język japoński czy Nagrodą Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (2019) za wybitne osiągnięcia w promowaniu osoby i twórczości kompozytora. Z polskiego na japoński przetłumaczył m.in. następujące książki: Przyczynek do biografiiJana Kotta (Tokio 1994), Matka Joanna od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza (Tokio 1997), Historia literatury polskiej Czesława Miłosza (Tokio 2006; współautorstwo: Tatsuya Moriyasu), Treny Jana Kochanowskiego (Tokio 2013), Ballady i romanse Adama Mickiewicza (Tokio 2014), Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza (Tokio 2015), W małym dworku, Kurka wodna, Wariat i zakonnica, Matka Stanisława Ignacego Witkiewicza (Tokio 2015), Lalka Bolesława Prusa (Tokio 2017), Szpital Przemienienia, Prowokacja Stanisława Lema (Tokio 2017), Dziady wileńskie Adam Mickiewicz (Tokio 2018) i in… Jest autorem publikacji: Mały słownik polsko-japoński Hakusuisha (Tokio 1981), Polska i jej Obcy (w jęz. japońskim, Tokio 2014), Eseje nie całkiem polskie (w jęz. polskim, Kraków 2016).

________________________________

DWA TOMY DZIEJÓW LITERATURY NIDERLANDZKIEJ

„Widzę rzeki szerokie… Z dziejów dawnej literatury niderlandzkiej (t. 1, ss. 668) oraz „Widzę rzeki szerokie… Z dziejów literatury niderlandzkiej XIX i XX wieku (t. 2, ss. 659) pod redakcją Jerzego Kocha oraz Piotra Oczki to nowatorska próba przedstawienia procesów historycznoliterackich w Niderlandach w formie akademickich esejów, napisanych przez dziesięcioro autorów z trzech ośrodków uniwersyteckich. Poliperspektywiczne kompendium naświetla z różnych, niekiedy zaskakujących punktów widzenia zjawiska charakterystyczne dla kultury literackiej tzw. Niskich Krajów, zarówno te znane, jak i zapoznane.

W tomie pierwszym znajduje się obszerny wstęp pozycjonujący publikację wśród innych syntez historycznoliterackich, a tom drugi zawiera aktualną bibliografię przekładów z literatury niderlandzkiej na język polski. Każdy rozdział opatrzony jest bibliografią, a każdy tom zawiera indeks osób, spis ilustracji oraz biogramy autorów kompendium. Rozdziały o różnych aspektach historii piśmiennictwa Niderlandów napisali: Andrzej Borowski (UJ), Małgorzata Dowlaszewicz (UWr), Małgorzata Łyczykowska (UAM), Jerzy Koch (UAM), Piotr Oczko (UJ), Przemysław A. Paluszek (UAM), Rafał Szmytka (UJ), Jan Urbaniak (UWr), Michał Wenderski (UAM) oraz Paweł Zajas (UAM).

________________________________

WYBÓR FINALISTÓW NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Jury Nagrody im. Jana Kochanowskiego podjęło decyzję o wyborze sześciu finalistów spośród książek zgłoszonych do Nagrody w roku 2017 i 2018. O tytuł laureata ubiegać się będą następujące prace:

 • Alessandro Amenta, Le parole et il silenzio. La poesia di Zuzanna Gińczanka e Krystyna Krahelska, Rzym, Aracne editrice, 2016.
 • Sante Graciotti, Braterstwo myśli uczuć. Italia, Polska, Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016.
 • Dimitrina Hamze, Język komizmu. Na podstawie twórczości polskiego pisarza nowatora Witolda Gombrowicza, Sofia: Avliga, 2016 (w języku bułgarskim).
 • Joanna Kot, Complicating the Female Subject: Gender, National Myths, and Genre in Polish Women’s Inter-War Drama, Boston: Academic Studies Press, 2016.
 • Katia Vandenborre, Le Conte dans la littérature polonaise du XXe siècle, Paris: Garnier, 2017.
 • Li Yinan, Literatura polska w Chinach, Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2017.

Jury obradowało w składzie:

Prof. Ryszard Nycz (przewodniczący)

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel

Prof. Małgorzata Czermińska

Prof. Adam Dziadek

Prof. Renata Przybylska

________________________________

Jedną z przyznanych w tym roku Nagród ZAiKS-u otrzymał w kategorii przekładu literackiego japoński polonista prof. Tokimasa Sekiguchi. Statuetkę i dyplom odebrał 15 maja w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W niewielkiej, specjalnie zorganizowanej uroczystości wzięło udział grono przedstawicieli ZAiKS-u oraz przyjaciół laureata. Nagrodę wręczał prezes Janusz Fogler, nieformalne laudatio wygłosiła Małgorzata Semil-Jakubowicz, przewodnicząca Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych: „Przekłada pan różne gatunki literatury, ale naszą nagrodą podkreślamy pana dorobek jako tłumacza dramatu”. Informacja o przyznaniu mu tego wyróżnienia była zaskoczeniem, przyznał laureat, żartem dodając, że w Japonii nominowani do nagród są wpierw pytani, czy zechcą je przyjąć. „Tym razem była to bardzo miła niespodzianka”.

Mówiąc o swoim kraju, japoński gość obalił parę mitów, pokutujących głównie dzięki filmowym wyobrażeniom Japonii: „Jesteśmy społeczeństwem przywiązanym do tradycji, przedmiotu, bezpośredniego kontaktu. Wielu ludzi okazuje niechęć digitalizacji życia, cyfryzacji. Japończycy są zachowawczy, konserwatywni – może dlatego nasze banknoty i monety, nawet te sprzed kilkudziesięciu lat, nadal są ważne. Pozwalamy się doganiać innym krajom, także gospodarczo. Młodzi Japończycy będą uciekać z wysp”, przewidywał.

Najnowsze dokonanie translatorskie prof. Sekiguchiego, Wariat i zakonnica Stanisława I. Witkiewicza, ukazać się ma w sierpniu. Szykowany jest spektakl w wykonaniu japońskiego zespołu.

Materiały Zaiksu, więcej: https://www.zaiks.org.pl/1678,196,tokimasa-san_odbiera_nagrode

________________________________

VII Światowy Kongres Polonistów

Wrocław, 25-27 czerwca 2020 roku

POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Z przyjemnością informujemy, że po spotkaniach w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Opolu i Katowicach organizatorem kolejnego VII Światowego Kongresu Polonistów w roku 2020 będzie Uniwersytet Wrocławski.

Serdecznie zapraszamy polonistów ze wszystkich kontynentów do udziału w tym ważnym wydarzeniu. W czasie Kongresu planujemy nie tylko bardzo istotną część strictenaukową, ale również spotkania z pisarzami, warsztaty tematyczne, prezentacje ważnych publikacji polonistycznych oraz wydarzenia kulturalne.

POLONISTYKA ŚWIATOWA – ARCHIWA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Tematyka planowanego Kongresu dotyczy szeroko pojętych zagadnień związanych z wykorzystaniem różnego rodzaju archiwów do prac badawczych; do wspomnianych źródeł włączamy również  współczesne archiwa cyfrowe. Ze względu na wagę wielojęzyczności oraz migracji także i tę problematykę uznajemy za istotną i pragniemy, by zagadnienia z nią związane stały się przedmiotem rozważań w czasie VII Kongresu. Niezwykle ważna dla polonistów jest również znajomość literatury i kultury polskiej, często związana z przekładami na języki obce.

Proponujemy, by wystąpienia VII Kongresu dotyczyły następujących zagadnień:

 1. Archiwalia literackie i językowe jako dziedzictwo kulturowe; zasoby internetowe/cyfrowe jako źródło materiałów badawczych (np. tekstów mówionych i pisanych). W szczególności archiwalne oraz współczesne zasoby źródłowe i zbiory biblioteczne w badaniach polonistycznych: analiza stanu zasobów, dawne i współczesne sposoby ich opracowania i wykorzystania w badaniach naukowych i pracach edytorskich, stan digitalizacji i udostępniania cyfrowego. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego.
 2. Współczesna polonistyka a kultura pamięci. Polonicarozproszone po świecie – ich opis i charakterystyka jako źródeł wiedzy o kulturze polskiej. Archiwa tajne, odtajnione, prywatne i zaginione, utracone oraz niedostępne.
 3. Historia ośrodków polonistycznych na świecie – ich twórcy, kierunki i szkoły badawcze. Dydaktyka języka polskiego jako obcego; studenci polonistyk i lektoratów języka polskiego.
 4. Polszczyzna w sytuacji dwu- i wielojęzyczności; język polski pokoleń migrantów; utrata i odzyskiwanie języka polskiego w warunkach migracji.
 5. Promocja i popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej; przekład i mechanizmy recepcji.

Organizatorzy:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Więcej: http://kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl

_____________________________________

W dniu 19 lutego 2019 w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Algisa Kalėdy za rok 2018 prof. Tadeuszowi Bujnickiemu, uhonorowanemu za szczególny wkład w badania polsko-litewskich związków literackich i kulturowych. Nagroda im. Algisa Kaledy, ustanowiona przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru, przyznawana jest co roku w dziedzinie nauk humanistycznych za prace poświęcone dziedzictwu literatury litewskiej, polsko-litewskim związkom literackimi i studiom porównawczym w tym zakresie. Nagrodę prof. T. Bujnickiemu wręczał minister kultury Republiki Litewskiej, dr Mindaugas Kvietkauskas, który w laudacji podkreślił głębokie i wielorakie – także osobiste – związki Laureata z kulturą Litwy. Przypomnijmy, że pierwszą laureatką tej nagrody została w ub. roku dr Beata Kalęba, również pracownik naukowy naszego Wydziału. W dniu 22 lutego 2019 na wileńskich Międzynarodowych Targach Książki odbyła się również promocja pierwszej litewskojęzycznej książki prof. Tadeusza Bujnickiego pt. Apie literatūrinę „Žagarų” grupę ir ne tik [O literackiej grupie Żagary i nie tylko], a rozmowę z gościem poprowadziła pani dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru, prof. dr Aušra Martišiūtė-Linartienė, w towarzystwie tłumaczek: dr Vaivy Narušienė i Danuty Balašaitienė. Należy dodać, iż w spotkanie prof. T. Bujnickiego z publicznością było jednym z najmocniejszych polskich akcentów na wileńskich targach.

________________________________________

Stowarzyszenie Polonistów Włoskich (AIP) wyraża głęboki żal i smutek z powodu śmierci Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, potępia atmosferę nienawiści i przemocy i zdecydowanie opowiada się za Europą pokoju i solidarności.

Stowarzyszenie Polonistów Włoskich (AIP)

________________________________________

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
zaprasza na spotkanie poświęcone
książce
Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918
(University of Toronto Press, 2018)

pod redakcją Tamary Trojanowskiej, Joanny Niżyńskiej, Przemysława Czaplińskiego, przy udziale Agnieszki Polakowskiej

wtorek, 20 listopada, godz. 18.00
Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gołębia 16, sala 42

_________________________________________

W dniach 20–21 listopada 2018 roku odbędzie się w Warszawie – w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 (im. Adama Mickiewicza) – konferencja Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Organizatorami są: Komitet Nauk o Literaturze PAN (KNoL), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (MSSP) oraz Polska Akademia Nauk (PAN), Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN), Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (WF UwB) i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).

Program – układ.10.11.2018

_________________________________________

Taśmę drukarską opuszczają kolejne książki, będące pokłosiem VI Światowego Kongresu Polonistów. Teksty zostały pomieszczone na 2600 stronach w 6 tomach. Publikacja zawiera artykuły najwybitniejszych polonistów polskich i zagranicznych – stanowią one fascynującą lekturę dla każdego humanisty, badacza, naukowca, nauczyciela. Wszystkie tomy  zamieszczone zostały w wolnym dostępie na stronie Kongresu: http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl

_________________________________________

Profesor Tokimasa Sekiguchi  laureatem prestiżowej Nagrody Literackiej Yomiuri

W  dniu 1 lutego 2018 r. ogłoszono laureatów prestiżowej  japońskiej Nagrody Literackiej Yomiuri.
W tegorocznej, 69. edycji, wybranych zostało pięciu laureatów, w kategorii „tłumaczenia” nagrodę otrzymał wybitny japoński polonista prof. Tokimasa Sekiguchi za przekład na język japoński powieści „Lalka” Bolesława Prusa.
Japońskie wydanie „Lalki”  ukazało się w dniu 30 listopada 2017 r. nakładem wydawnictwa Michitani w serii wydawniczej „Klasyka literatury polskiej w języku japońskim”.
Jest to kolejna pozycja w ramach „Biblioteki kultury polskiej w języku japońskim”, przygotowanej przez NPO Forum Polska, pod patronatem i przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio.
Dotychczas „Lalka” została przetłumaczona na trzy języki azjatyckie: koreański, chiński i wietnamski.
Nagroda Literacka Yomiuri jest prestiżową nagrodą przyznawaną od 1948 roku przez gazetę Yomiuri Shimbun. Od początku istnienia nagrodę tę otrzymało ponad 300 autorów, wśród których znaleźli się m.in. Kobo Abe, Haruki Murakami i Yukio Mishima.

(na podstawie informacji Instytutu Polskiego w Tokio)

___________________________________________

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE  O NAGRODĘ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

Inaugurujemy kolejną edycję Konkursu o Nagrodę im. Jana Kochanowskiego. Sądzimy, że warto kontynuować tradycję tego Konkursu jako formy promowania dorobku naukowego polonistów pracujących poza Polską. Bardzo zachęcamy do udziału i propagowania Konkursu w kręgach akademickich i wydawniczych.

Prosimy o zgłaszanie publikacji o charakterze monograficznym, które zostały wydrukowane w 2018 roku. W kolejnych latach Jury będzie wyłaniało finalistów, a spośród nich w 2020 roku – Laureata. To jemu na VII Światowym Kongresie Polonistów, który odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim, zostanie uroczyście wręczona Nagroda im. Jana Kochanowskiego

Regulamin Konkursu

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: msspkontakt@gmail.com

Termin zgłoszenia publikacji upływa 30 września 2019 roku.

___________________________________________

PROJEKTY KOMPARATYSTYKI – seria wydawnicza prezentująca najnowsze tendencje w badaniach porównawczych i nowoczesne nurty komparatystyki. Gromadzi monografie autorskie i zbiorowe poświęcone komparatystycznym ujęciom zagadnień literackich, zjawisk intermedialnych, relacji międzykulturowych, pomyślane jako całościowe opracowanie danego zagadnienia. Jest rezultatem rosnącego zainteresowania refleksją komparatystyczną w wielokulturowej i wielomedialnej rzeczywistości, a zarazem traktowania (po)nowoczesnej komparatystyki jako ważnej dziedziny badań literaturoznawczych i kulturoznawczych we współczesnej humanistyce. Seria wydawnicza powstała z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej. 

Wydane tomy:

 1. Marta Skwara, Polskie serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów, Kraków 2014.
 2. Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.
 3. Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. A. Hejmej, T. Górny, Kraków 2016.
 4. Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym, cz. II, red. M. Kuziak, B. Maciejewski, Kraków 2016.
 5. Łukasz Kołoczek, Być, czyli mieć. Próba transpozycji projektu „Przyczynków do filozofii” Martina Heideggera, Kraków 2016.
 6. Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, red. E. Szczęsna, P. Kubiński, M. Leszczyński 2017.

Autorów zainteresowanych publikacją książki w TAiWPN Universitas w ramach serii Projekty Komparatystyki prosimy o przesłanie materiałów w wersji elektronicznej na adres kierownika redakcji Universitas, Jana Sadkiewicza (e-mail: janek@universitas.com.pl).

http://universitas.com.pl/aktualnosci/1189

___________________________________________

Profesor Rolf Fieguth doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesor Rolf Fieguth, w poniedziałek 23 października, został uroczyście przyjęty do społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesorowi – wybitnemu zachodnioeuropejskiemu slawiście i poloniście, uznanemu badaczowi i znawcy literatury polskiej został nadany tytuł Doktora Honoris Causa. Prof. Rolf Fieguth  wiele  lat pracy naukowej poświęcił badaniom nad literaturą polską, rozsławiając w świecie dokonania romantycznych wieszczów – wśród nich Adama Mickiewicza, patrona UAM.

Prof. Rolf Fieguth urodził się w 1941 roku w Berlinie. Jest uczonym wyspecjalizowanym w zakresie polonistyki, ale sprawnie porusza się w wielu filologiach narodowych i licznych dyscyplinach dodatkowych. Tytuł doktora otrzymał za rozprawę poświęconą „Dziadom wileńsko-kowieńskim” Adama Mickiewicza, po czym pracował przez kilkanaście lat na prestiżowym Uniwersytecie w Konstancji. W roku 1983 jako profesor zwyczajny związał się na wiele lat z Uniwersytetem w szwajcarskim Fryburgu, gdzie na niemiecko-francuskim pograniczu językowym stworzył sławny na całym świecie ośrodek badań slawistycznych, w tym przede wszystkim polonistycznych. We Fryburgu organizował konferencje, wydawał zbiorowe prace polonistyczne, kształcił wychowanków, którzy stawali się ambasadorami polskiej literatury i kultury na wielu kontynentach.

W swojej ojczyźnie znany jest powszechnie jako wybitny tłumacz kanonu literatury polskiej i jej świetny edytor. Należał do zespołu, który opracował trzynastotomowe wydanie pism Witolda Gombrowicza, gdzie dokonał m.in. kongenialnego przekładu powieści „Trans-Atlantyk”, uznawanej wcześniej za nieprzekładalną z powodu obecnej w niej stylizacji na pamiętniki sarmackie. Przekładał także liryki Cypriana Kamila Norwida, stawiające podobne wymagania tłumaczowi. Czytelniczki i czytelnicy niemieccy mogli dzięki niemu ponadto poznawać dzieła Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Wacława Berenta, Bolesława Leśmiana i wielu innych, których wydania opatrywał starannymi komentarzami i kompetentnymi przedmowami.

Ogłosił drukiem niemal 200 artykułów naukowych, w tym wiele w języku polskim, część po rosyjsku, włosku i w innych językach. Pięć książek Fiegutha zostało wydanych także po polsku, a ich serię rozpoczęła „Poezja w fazie krytycznej” (2000), gdzie w przekrojowy  sposób ukazał naszą literaturę okresu kilkuset lat.

___________________________________________

Profesor Maria Delaperrière doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

12 maja 2017 roku, podczas 653. rocznicy powołania Akademii Krakowskiej, Profesor Maria Delaperrière odebrała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorował Profesor Marię Delaperrière za wybitne zasługi dla propagowania rozwoju polonistyki we Francji oraz za znakomite osiągnięcia w dziedzinie wiedzy o literaturze polskiej i europejskiej.

Profesor Delaperrière jest jednym z najwybitniejszych autorytetów literaturoznawstwa porównawczego. Od czterdziestu lat wykłada historię literatury i kultury w paryskim Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), jest również znawczynią literatury słowiańskiej i środkowoeuropejskiej. To właśnie podejście porównawcze – umiejscowienie literatury i kultury polskiej w perspektywie europejskiej sprawiło, że Profesor Delaperrière z  tak wielkim pożytkiem dla Polski promuje polską literaturę wśród francuskich studentów, dostarczając narzędzi, pozwalających przekroczyć dystans czasów i historycznych doświadczeń.

– Chcąc przełamać tę nieufność do polskiej przeszłości, stosowałam czasem metodę porównawczą, zderzając Słowackiego z Mussetem, Mickiewicza z Wiktorem Hugo, Norwida z Baudelaire’em. We Francji uświadomiłam sobie w pełni, jak bardzo literatura polska jest związana z historią. Ta historyczna aura, mniej lub bardziej dotykalna, nadaje polskiemu dziełu literackiemu dodatkową wartość. Jest ważnym elementem poznania specyfiki polskiej kultury – mówiła Profesor Delaperrière w wywiadzie dla miesięcznika „Alma Mater”.

Profesor Andrzej Borowski w wygłoszonej 12 maja laudacji podkreślił, że Uniwersytet Jagielloński wyróżnił swoją absolwentkę, która w 1963 roku ukończyła studia polonistyczne w rodzinnym Krakowie.

Dziękując za wyróżnienie, Profesor Delaperrière mówiła, że to właśnie krakowska Alma Mater i jej profesorowie sprawili, że polonistyka zawsze pozostała dla niej „królową nauk”. W swoim podziękowaniu Profesor Delaperrière zwróciła także uwagę, że dzisiejsza rola literatury, już nie „królowej nauk”, lecz użytecznej pośredniczki między różnymi dyscyplinami, pozostaje jeszcze donioślejsza, bo jej zadaniem jest teraz ożywianie komunikacji.

___________________________________________

Nagrodę im. Jana Kochanowskiego  za książkę Jan Kochanowski i renesans europejski.Osiem studiów (w przekładzie K. Wierzbickiej-Trwogi, Warszawa, Neriton 2012) otrzymał profesor Jörg Schulte .

Nagroda im. Jana Kochanowskiego przyznawana jest przez MSSP za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie polonistyki, w szczególności za prace dotyczące historii literatury polskiej, krytyki literackiej i teorii literatury, teatrologii i filmoznawstwa, kulturoznawstwa, gender studies, językoznawstwa, językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki oraz translatologii.

Nagrodę ufundowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył Laureatowi przewodniczący Jury prof. Ryszard Nycz podczas inauguracji VI Światowego Kongresu Polonistów.

___________________________________________

Finalistami pierwszej edycji Nagrody im. Jana Kochanowskiego zostały następujące książki:

 • Bożena Karwowska, Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich, Kraków: Universitas 2013.
 • Joanna Niżyńska, The Kingdom of Insignificance. Miron Białoszewski and the Quotidian, the Queer, and the Traumatic, Evanston: Northwestern University Press 2013.
 • Lorenzo Constantino, Neccesità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea, Roma: Lithos, 2012.
 • Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité. Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz, Paris: Garnier, 2012.
 • Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012. LAUREAT
 • Laura Quercioli Mincer, La prigione era la mia casa. Carcere e istituzioni totali nella letteratura polacca, Rzym: Aracne, 2014.
 • Margreta Grigorova, Ochite na Slovoto. Polonistichni studii, Wielkie Tyrnowo: Faber, 2014.

___________________________________________

    

W dniach 22 – 25 czerwca 2016 roku odbył się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, połączony z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Marii Delaperrière (INALCO, Paryż). W czasie Kongresu Prezes MSSP, prof. dr hab. Magdalena Popiel oraz prof. dr hab. Ryszard Nycz (Przewodniczący Jury obradującego w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Andrzej Borowski, prof. dr hab. Adam Dziadek, Sekretarz) wręczyli Nagrodę im. Jana Kochanowskiego Prof. Jörgowi Schulte za książkę Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012. W czterodniowych obradach, podzielonych na cześć plenarną oraz liczne panele i sekcje, wzięło udział ponad trzystu polonistów krajowych i zagranicznych, w tym liczne grono pracowników Wydziału Polonistyki UJ. Więcej informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie: http://www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/index.php .

Organizatorzy Kongresu:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach:
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Katedra Literatury Porównawczej
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Współorganizatorzy:

Komitet Nauk o Literaturze PAN
Komitet Językoznawstwa PAN
Komitet Nauk o Kulturze PAN

___________________________________________

PROFESOR LUIGI MARINELLI DOKTOREM HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

6 czerwca 2015 roku najwybitniejszy żyjący włoski polonista, slawista, krytyk i tłumacz Profesor Luigi Marinelli odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorował Profesora Luigiego Marinellego za zasługi w propagowaniu polskiej literatury i kultury poza granicami Polski, popularyzowanie, poprzez przekłady i edycje, polskiej literatury i teatru we Włoszech i w Europie, za kształtowanie nowoczesnej formuły studiów polonistycznych w świecie. Władze najstarszej polskiej uczelni doceniły również jego wieloletnią, owocną pracę naukową i dydaktyczną na rzecz zapewnienia polskiej literaturze trwałego miejsca w kulturze Włoch i Europy oraz wielki i cenny wkład w rozwijanie obustronnych więzi kulturalnych Włoch i Polski.

Podczas uroczystości, która odbyła się 16 czerwca w auli Collegium Maius, laudację na cześć włoskiego uczonego wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Popiel z Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ. Przedstawiła w niej sylwetkę, przebieg kariery i wyjątkowe zasługi Luigiego Marinellego w dziedzinie filologii, historii literatury i komparatystyki. Zaznaczyła, że trzy obszary, jak polityka, sztuka i nauka, skłoniły rodowitego Włocha, niemającego polskich korzeni, do zainteresowania się naszą kulturą.

– Pierwsze zetknięcie Luigiego Marinellego z Polską przypada na koniec lat 70. Pobyty w Warszawie na kursach językowych i stypendiach naukowych pozwoliły mu na konfrontację wyobrażeń na temat  komunizmu, jakie dominowały we włoskich, lewicowych środowiskach intelektualnych, z polską rzeczywistością. Poznanie codziennej egzystencji społeczeństwa w systemie totalitarnym było dla niego, jak twierdzi, wyjątkową lekcją – powiedziała prof. Magdalena Popiel.

Drugi impuls pochodził z artystycznego źródła. W 1978 roku na Światowym Festiwalu Teatralnym we Florencji spektakl Umarła klasa wystawił Tadeusz Kantor. Najważniejszy był jednak impuls naukowy.

– Jak to często bywa, łączy się on ze znalezieniem mistrza. Luigi Marinelli rozpoczął studia rusycystyczne na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu Florenckiego, gdzie profesor Anton Mario Raffo skutecznie zachęcił go do poświęcenia się literaturze polskiej – dodała.

Prof. Magdalena Popiel w dalszej części laudacji wspomniała również o karierze naukowej Luigiego Marinellego w kolejnych latach. Ponad sto rozpraw w różnych językach na tematy polonistyczne i komparatystyczne oraz tłumaczenia literatury polskiej od średniowiecza po współczesność przyniosły światowej polonistyce obfity owoc.

– Pozycja polonisty pracującego poza granicami Polski jest zawsze obarczona przywilejem, ale i trudem kulturowych mediacji. Rola egzegety tekstów polskiej kultury pisanych przez naszą współczesną codzienność wymaga nie lada umiejętności i klasy – mówiła prof. M. Popiel.

Odbierając godność Profesor Marinelli nawiązał m.in. do czasów studenckich, gdy   był zmuszony podróżować do Polski koleją, ponieważ bał się latać samolotami. Niosło to za sobą wiele problemów i komplikacji. Przejazd pociągiem z Florencji do Warszawy trwał dobę.

– Pamiętam częste kontrole i rewizje, niezbyt przyjemne twarze milicjantów i celników. Dziś, kiedy nasza erasmusowska młodzież może bez problemów przekraczać granice państw, choć jeszcze nie wszystkie, odkrywając w sposób naturalny i bez przeszkód rodzinny charakter naszej wspólnej Europy, o którym mówił Czesław Miłosz w 1958 roku, tym bardziej wracamy w myślach z szacunkiem do tych nielicznych, którzy z jednej i z drugiej strony przepowiadali obalenie granic i swobodną wymianę, najpierw myśli a potem towarów, w ramach tej naszej jedynej i prawdziwie rodzinnej ojczyzny – mówił uhonorowany.

Profesor Luigi Marinelli wspomniał też o momencie, gdy w wieku 20 lat zdecydował o poświęceniu się studiom polonistycznym. Jak mówił, wyruszył w żeglugę na nieznane wody w poszukiwaniu własnej przestrzeni wolności.

– Całe moje życie zawodowe związane jest z fascynacją nad przekraczaniem granic. Dla filologa zagranicznego dialektyka między swoim a obcym zostaje w pełni przyswojona. Jego tożsamość badawcza znajduje się dokładnie z jednej i drugiej strony polonistycznego piecyka. W pewnym momencie ta granica zanika. W ostatecznym rozrachunku dialektyka między tak zwaną polonistyką krajową a polonistyką zagraniczną jest zwykłą dialektyką między częściami tej samej figury retorycznej zbudowanej z dwóch członów pogranicznych – kontynuował włoski naukowiec.

Po zakończeniu uroczystości goście przenieśli się do Stuby Communis, by tam indywidualnie złożyć Luigiemu Marinellemu gratulacje i życzenia dalszych sukcesów naukowych.

Relacja z uroczystości
Laudacja prof. dr hab. Magdaleny Popiel

Żródło: materiały UJ

___________________________________________

MEDAL GLORIA ARTIS PROFESORA TOKIMASY SEKIGUCHI

Wybitny tłumacz i znawca literatury polskiej Japończyk prof. Tokimasa Sekiguchi odebrał w poniedziałek w Krakowie srebrny medal Gloria Artis. Przełożył on na język japoński m.in. dzieła Herberta, Gombrowicza i Iwaszkiewicza.

Odznaczenie przyznawane za zasługi dla kultury polskiej japoński literaturoznawca odebrał z rąk minister kultury Małgorzaty Omilanowskiej w krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury, z którym prof. Sekiguchi współpracuje od wielu lat. Podczas uroczystości obecny był ambasador Japonii w Polsce Makoto Yamanaka.

Jak przypomniał kierujący MCK prof. Jacek Purchla, odznaczony jest najwybitniejszym tłumaczem literatury polskiej na język japoński; od ponad czterdziestu lat związany jest z Polską, a zwłaszcza z Krakowem.

Skąd ta fascynacja?

Prof. Sekiguchi powiedział dziennikarzom po ceremonii, że zainteresował się Polską po raz pierwszy, gdy pół wieku temu „zakochał się” w aktorce Lucynie Winnickiej, występującej w filmach Jerzego Kawalerowicza. Inną z wczesnych fascynacji japońskiego polonisty była twórczość teatralna Tadeusza Kantora.

Tłumacz zauważył, że literatura polska jest w Japonii na ogół bardzo słabo znana; istnieją nieliczne wyjątki, lecz ograniczają się one do wąskich kręgów artystycznych. – Nasi pisarze i poeci ciągle czytają Gombrowicza i Schulza, a ludzie teatru wracają do Kantora, mimo że on nie żyje i nie ma już teatru Cricot 2 – zaznaczył.

Prof. Sekiguchi przetłumaczył na język japoński wiele utworów najbardziej znaczących polskich autorów, w tym Czesława Miłosza, Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Zbigniewa Herberta i Witolda Gombrowicza. Obecnie pracuje nad tłumaczeniem „Lalki” Bolesława Prusa.

Polonistyka japońska

W latach 70. japoński badacz odbył dwuletni staż na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako wykładowca tokijskiego Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych (TUFS) współtworzył ośrodek studiów nad językiem i literaturą polską. Japońska uczelnia współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim, MCK i krakowskim Muzeum Manggha. Od 2008 r. prof. Sekiguchi koordynuje ze strony japońskiej realizację wspólnych, objazdowych seminariów TUFS i MCK dla japońskich badaczy w Europie Środkowej i Wschodniej. Efektem jednego z tych seminariów, które odbyło się na Białorusi, był jego niedawny przekład „Ballad i romansów” A. Mickiewicza.

Prof. Sekiguchi został już uhonorowany innymi polskimi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, a także dyplomem MSZ za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.

Zródło: Gazeta Wyborcza

___________________________________________

O LEPSZE JUTRO STUDIÓW POLONISTYCZNYCH W ŚWIECIE
JUBILEUSZ PROFESORA WŁADYSŁAWA MIODUNKI

18 czerwca 2015 r. uroczystą sesją jubileuszową w auli Collegium Novum UJ rozpoczęła się konferencja pt. „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie”, zorganizowana z okazji 70. urodzin prof. Władysława Miodunki. W trakcie ceremonii otwarcia dostojny jubilat uhonorowany został Złotym Medalem Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. 

Na uroczystości obecni byli również m.in. prorektorzy UJ prof. Andrzej Mania, prof. Jacek Popiel i prof. Stanisław Kistryn, byli rektorzy prof. Franciszek Ziejka i prof. Karol Musioł, a także dziekani wydziałów UJ, przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski oraz goście z różnych części świata, w tym wielu byłych uczniów jubilata.

Zebranych powitał dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ dr hab. Piotr Horbatowski, po czym oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromną rolę prof. Miodunki w promocji języka i kultury polskiej w świecie. – Globalną wioskę budują nie tylko znikające granice i możliwości komunikacji na odległość, ale także, a może przede wszystkim, ludzie tacy jak prof. Władysław Miodunka, który przybliża Polskę światu – powiedział, dodając że pasji naukowej jubilata zawsze towarzyszyło wielkie zaangażowanie w organizacyjną stronę działalności Uniwersytetu.

Po obecnym rektorze, głos zabrali jego poprzednicy. Prof. Franciszek Ziejka podzielił się z zebranymi wspomnieniami dotyczącymi swojej wieloletniej współpracy z jubilatem, podkreślając przy tym, że prof. Miodunka gdziekolwiek był, „wszędzie niósł słowo polskie, wszędzie znajdował przyjaciół i znakomitych uczniów.” Następnie prof. Karol Musioł złożył jubilatowi życzenia i gratulacje, ujęte w krótkiej poetyckiej formie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie prof. Miodunce Złotego Medalu Jubileuszu 650-lecia UJ przez prof. Wojciecha Nowaka. Po tej krótkiej ceremonii, dr hab. Przemysław Gębal z Uniwersytetu Warszawskiego przybliżył zebranym dorobek naukowy odznaczonego, akcentując przy tym jego rolę jako twórcy krakowskiej szkoły glottodydaktyki polonistycznej. Następnie przyszła kolej na gratulacje i życzenia dla jubilata, składane przez licznych współpracowników i przyjaciół.

Konferencja „O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie” potrwa do 20 czerwca. Poświęcona jest ona przede wszystkim zagadnieniom z kręgu zainteresowań jubilata, takim jak językoznawstwo ogólne i stosowane, dydaktyka języka, literatury i kultury polskiej, psychologiczne i społeczne aspekty dwujęzyczności oraz kontakty międzyjęzykowe.

Zródło: materiały UJ 

___________________________________________

JUBILEUSZ 25-LECIA SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

25 maja 2015 r. w Chorzowie odbyła się uroczystość obchodów 25-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Szczegółowa relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj.

___________________________________________

APEL O WSPARCIE DLA POLONISTYKI NA UNIWERSYTECIE W AMSTERDAMIE

MSSP wspiera działania środowiska polonistycznego na Uniwersytecie w Amsterdamie i apeluje o pomoc w zachowaniu tego ważnego i niezwykle zasłużonego ośrodka badań polonistycznych.

Pełna treść apelu
Link do strony umożliwiającej podpisanie petycji.

___________________________________________

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej ogłaszają KONKURS DWUKROPEK na najlepszą pracę poświęconą polskiej poezji: od Jana Kochanowskiego po najmłodszą generację poetów. Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów kształcących się i mieszkających poza granicami Polski, którzy do 15 grudnia 2014 roku mogą nadsyłać swoje projekty w formie eseju, rozprawy lub prezentacji multimedialnej. Nagrodą dla zwycięzcy będzie statuetka wręczana uroczyście podczas pobytu w Krakowie, mieście Wisławy Szymborskiej oraz Mieście Literatury UNESCO. Organizatorzy zapewniają laureatowi bilet lotniczy oraz opłacają koszty zakwaterowania. Szczegółowe informacje o zasadach Konkursu znajdują się na stronie internetowej MSSP: www.interpolonistyka.pl w zakładce KONKURSY. Prace pisane w języku polskim należy przesyłać na adres: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków; z dopiskiem: DWUKROPEK.

___________________________________________

APEL POLONISTYKI WILEŃSKIEJ

Przedstawiciele polonistyki w Wilnie zwrócili się do nas z dramatycznym apelem (dołączamy go w formie  linku). Prośba o  pomoc w trudnej sytuacji dotyczy  polonistyki jako kierunku studiów na Uniwersytecie Wileńskim  oraz Centrum Polonistycznego jako ośrodka naukowo-dydaktycznego. Zachęcamy do lektury listu i życzliwego wsparcie zasłużonej polonistyki wileńskiej.

LIST O SYTUACJI POLONISTYKI WILEŃSKIEJ

___________________________________________

RAPORT KOMISJI POLONISTYKI ZAGRANICZNEJ KNOL PAN

W czerwcu tego roku Komisja Polonistyki Zagranicznej utworzona przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk przedstawiła wyniki swojej kilkuletniej pracy. W skład Komisji wchodzili prof. Tadeusz Bujnicki – przewodniczący, prof. prof. Piotr Borek, Tomasz Chachulski, Jarosław Ławski, Małgorzata Mikołajczak – członkowie. Komisja przeanalizowała sytuację  polonistyk  w krajach graniczących z Polską i posiadających  znaczne mniejszości polskie ( Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa). Osobne sprawozdanie na temat polonistyk  w Czechach i Niemczech przygotowała prof. Małgorzata Mikołajczak. Pełną treść tego cennego dokumentu wraz z wnioskami zamieszczamy w osobnym linku.

RAPORT PODSTAWOWY  POLONISTYKA W NIEMCZECH  POLONISTYKI CZECHY I SŁOWACJA

___________________________________________

BILL JOHNSTON LAUREATEM NAGRODY TRANSATLANTYK W ROKU 2014

Laureatem Nagrody Transatlantyk w 2014 roku został Bill Johnston, wybitny tłumacz literatury polskiej na angielski, ambasador polskiej kultury i języka oraz profesor literatury porównawczej Indiana University w USA, gdzie przez wiele lat kierował Centrum Studiów Polskich.

Jego dorobek przekładowy obejmuje kilkadziesiąt utworów: przekładał zarówno literaturę staropolską (Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego), jak i romantyczną (Balladynę Słowackiego), pisarzy realistycznych końca XIX wieku (Żeromskiego Przedwiośnie i Wierną rzekę, Prusa Grzechy dzieciństwa), następnie wielu klasyków dwudziestowiecznych, a przede wszystkim Gombrowicza (Bakakaj i Dzienniki), opowiadania Herlinga­-Grudzińskiego, powieści Szczypiorskiego, wiersze Baczyńskiego i Różewicza.

Ma także wielkie zasługi jako tłumacz najnowszej literatury polskiej: Magdaleny Tulli (cztery książki), Andrzeja Stasiuka, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Tomasza Różyckiego i innych.

Szczególnym uznaniem cieszą się jego przekłady powieści Wiesława Myśliwskiego (Kamień na kamieniu, Traktat o łuskaniu fasoli). Za tłumaczenie tej pierwszej Bill Johnston otrzymał kilka najbardziej znaczących nagród przekładowych w USA (Best Translated Book Award 2012: Fiction, PEN Translation Prize, AATSEEL Translation Award).

Serdecznie gratulujemy!

Notka sporządzona na podstawie materiałów Instytutu Książki.

___________________________________________


26 kwietnia 2014 roku w Rzymie z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP za wybitne dokonania w rozwijaniu polsko-włoskiej współpracy kulturalnej i naukowej oraz za działalność na rzecz upowszechniania polskiej kultury otrzymał prof. Sante Graciotti; Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP za promowanie polskiej kultury i nauki odznaczony został prof. Luigi Marinelli, a Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP otrzymała prof. Krystyna Jaworska.

Serdecznie gratulujemy włoskim Uczonym i dołączamy się do podziękowań za Ich pracę na rzecz polskiej literatury i kultury.
 

___________________________________________

MIŁOSZ ET LA FRANCE POD REDAKCJĄ MARII DELAPERRIÈRE


W grudniu 2013 roku ukazała się w Paryżu książka Miłosz et la France pod redakcją Marii Delaperrière, będąca pokłosiem sesji  zorganizowanej w ramach Roku Miłoszowskiego. Wzięli w niej udział następujący badacze: Piotr Biłos (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich ), Gerard Conio (Uniwersytet w Nancy), Maria Delaperrière (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich), Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu), Aleksander Fiut (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Franaszek (krytyk literacki), Piotr Kłoczowski (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską), Marek Kornat (Instytut Historii, PAN), Maryla Laurent (Uniwersytet w Lille), Izabelle Macor-Filarska (tłumaczka), Michel Masłowski (Sorbona), Roberta de Monticelli (Uniwersytet w Mediolanie), Wojciech Sikora (Dyrektor Stowarzyszenia Instytutu Literackiego „Kultura”), Marek Tomaszewski (Instytut Języków i Cywilizacji Wschodnich), Marta Wyka (Uniwersytet Jagielloński).

Na szczególną uwagę w tym tomie zasługują prezentacje kontaktów Miłosza z Oscarem Miłoszem, Albertem Camusem, Jeanne Hersch, Raymondem Aronem oraz szerzej – ze środowiskiem „Kongresu Wolności Kultury”, a także z paryską „Kulturą”. Ważne miejsce zajmują także francuskie inspiracje literackie i filozoficzne poety oraz recepcja dzieł powstałych we Francji (od Zniewolonego umysłu po  Rodzinną Europę).

Publikacja  ukazała się nakładem Instytutu Studiów Słowiańskich oraz Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

___________________________________________

WYBÓR FINALISTÓW NAGRODY IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Jury Nagrody im. Jana Kochanowskiego, obradujące w Krakowie 21 listopada 2013 roku, podjęło decyzję o wyborze trzech finalistów spośród książek zgłoszonych do Nagrody w roku 2013. O tytuł laureata ubiegać się będą prace Lorenzo Constantino, Pierre’a Piotra Bilosa oraz Jörga Schultego:

 • Lorenzo Constantino, Neccesità e poetica. Profilo della traduttologia polacca contemporanea, Roma: Lithos, 2012.
 • Pierre Piotr Bilos, Exil et modernité. Vers une littérature à l’échelle du monde: Gombrowicz, Herling, Milosz, Paris: Garnier, 2012.
 • Jörg Schulte, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem studiów, przeł. K. Wierzbicka-Trwoga, Warszawa: Neriton 2012.

___________________________________________KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
20-23 listopada 2013 r.

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komitetem Nauk o Literaturze PAN, Komitetem Językoznawstwa PAN, Radą Języka Polskiego, Narodowym Centrum Kultury, uniwersytetami oraz innymi instytucjami naukowymi serdecznie zapraszają do udziału w obradach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy”, które będą miały miejsce w Krakowie w dniach 20-23 listopada 2013 r. Celem Kongresu jest korelacja programów i działań twórców polonistyki szkolnej i akademickiej, a także wzmocnienie rangi edukacji humanistycznej.

Wydarzenie zgromadzi kilkuset uczestników: naukowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z Polski i zagranicy, nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół, pracowników instytucji naukowych i edukacyjnych, doktorantów, studentów i uczniów. Wśród Gości Kongresu znajdą się pisarze (Olga Tokarczuk, Stefan Chwin, Krzysztof Varga, Wojciech Bonowicz), rektorzy i dziekani wyższych uczelni, a także pedagodzy i psycholodzy. Swoją obecność potwierdziła Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

W ramach Kongresu, dzięki współpracy z wieloma instytucjami, organizatorzy oferują nauczycielom polonistom bezpłatny i potwierdzony stosownym zaświadczeniem udział w różnorodnych, ciekawych szkoleniach:

· Warsztaty „Matura 2015” (organizator: Centralna Komisja Egzaminacyjna)

· Warsztaty promujące program „Ojczysty – dodaj do ulubionych” (organizator: Narodowe Centrum Kultury)

· Warsztaty muzealne (organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie)

· Warsztaty pedagogiczne (organizator: Centrum Profilaktyki Społecznej)

· Warsztaty „Imigranci i reemigranci” (organizator: Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ)

Program obrad, szczegóły dotyczące warsztatów oraz informacje na temat zapisów znajdują się na stronie internetowej Kongresu.

Email:

kongres.dydaktyki@gmail.com

WWW:

http://www.kongresdydaktyki.polonistyka.uj.edu.pl

Organizator:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

___________________________________________

TRZECI ŚWIATOWY KONGRES TŁUMACZY LITERATURY POLSKIEJ
NAGRODA TRANSATLANTYK DLA KAROLA LESMANA

W dniach 22-24 czerwca odbywał się w Krakowie Trzeci Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Wzięło w nim udział ponad 250 tłumaczy reprezentujących 41 języków świata. Organizowany przez Instytut Książki Kongres odbywa się co cztery lata i jest największym wydarzeniem w środowisku tłumaczy w Polsce. Uczestnicy wzięli udział w seminariach, wykładach i dyskusjach poświęconych najnowszym zjawiskom w literaturze polskiej, jak również nowościom wydawniczym i rynkowi książki w Polsce. Gośćmi kongresu byli także pisarze, krytycy i badacze literatury, jak również najważniejsi wydawcy, redaktorzy i ilustratorzy książek. Wykład inauguracyjny w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił Wiesław Myśliwski, a z uczestnikami spotkali się także m.in. Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki, Olga Tokarczuk i Joanna Bator.
Kongres jest dla jego uczestników okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy o literaturze i rynku książki w Polsce, ale także do wzmocnienia współpracy i więzi środowiskowej. W trakcie Kongresu wręczona została – już po raz dziewiąty – nagroda Transatlantyk dla wybitnego ambasadora literatury polskiej za granicą. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli przeważnie tłumacze, których praca literacka i organizacyjna ma fundamentalne znaczenie dla obecności polskiej literatury ma świecie. W tym roku statuetka dłuta Łukasza Kieferlinga i czek na 10 tysięcy euro trafiły do Karola Lesmana, autora ponad pięćdziesięciu przekładów z polskiej literatury XIX i XX wieku na język niderlandzki.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi Nagrody i życzymy dalszych sukcesów translatorskich!

Więcej informacji o kongresie, nagrodzie Transatlantyk i jej laureatach oraz o programach translatorskich Instytutu Książki na stronie: http://www.instytutksiazki.pl

___________________________________________

21 czerwca 2013 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia zakończyła się rejestracja nowego zarządu MSSP w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzieki temu Stowarzyszenie uzyskało numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), co oznacza zakończenie długotrwałych procedur rejestracyjnych związanych z powołaniem do życia MSSP w roku 2011.